XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Hôm nay là:

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Khách đến thăm nhà

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chúc quý khách

  LỜI CHÚC CỦA TÔI !

  Quê hương Việt Nam

  Liên kết Web

  Tài nguyên dạy học

  TQ hè 2007


  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê QuangDương)

  Ảnh ngẫu nhiên

  20170326_111516.jpg 20160626_084509.jpg 20160424_095400.jpg Chung_nhan_cua_Tam.jpg Happy_new_year.swf Hien_mau_nhan_dao.jpg Lop_42_nhan_chuyen_hieun.jpg 11224714_366166156919386_7022964446777882971_n.jpg Lop_421.jpg Lop_42.jpg Phatthuongcactrochoinho.jpg Cuuhsvathayhieutruong.jpg 10628280_352053958330606_8011680219087205233_n.jpg Hinh_anh0508.jpg Hinh_anh0510.jpg Hinh_anh0507.jpg WP_20150213_002.jpg WP_20150213_004.jpg Anh_tap_the_GV.jpg Lien_hoan_chia_tay_51.flv

  Lịch âm dương

  Hương sắc cuộc sống

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Chữ Thư pháp

  CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT ĐỘI


  Chủ điểm tháng 9: “Giúp bạn đến trường”

  Chủ điểm tháng 10: “Hướng về nguồn cội”

  Chủ điềm tháng 11: “Tôn sư trọng đạo – Ngàn hoa điểm 10”

  Chủ điểm tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn”

  Chủ điểm tháng 1: “Ngàn hoa việc tốt”

  Chủ điểm tháng 2: “Mừng Đảng quang vinh”

  Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”


  Chủ điểm tháng 4: “Tiếp bước cha anh”


  Chủ điểm tháng 5: “Mừng sinh nhật Đội”


  Chủ điểm tháng 6, 7, 8: “Hè vui, khỏe, bổ ích và an toàn”

  HOA HỒNG VÀ TÌNH YÊU

  Phương châm:

  Hoc, hoc nua, hoc mai

  Truyện cười

  Danh ngôn Anh-Việt

  Logo liên kết thành viên

  Thành viên Violet

  BÁO MỚI

  Gốc > Văn bản trường học (BV) >

  Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011 về Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI          

                 

  Số:          /2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH                                                                                     

                                                                              Hà Nội, ngày      tháng      năm 2011

  Dự thảo

   

   

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số  54 /2011/NĐ-CP

   ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

  về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

                                                 

      

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

          Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

          Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

          Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP),

          Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

   

          Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

   

          Đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên cụ thể như sau:

           1. Nhà giáo (kể cả những người hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội) ở các cơ sở giáo dục công lập đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (trừ những đối tượng đã được chuyển xếp lương theo bảng lương cấp bậc sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ) đang làm các nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tổng phụ trách đội hoặc đang công tác tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền phân công làm nhiệm vụ giảng dạy (sau đây gọi chung là nhiệm vụ giảng dạy).

   

          2. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

           a) Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục thường xuyên công lập;

   

            b) Học viện, trường, trung tâm thuộc Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trường của lực lượng vũ trang có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh.

   

            Điều 2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

   

            Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng thời gian sau:

             1. Thời gian giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

   

             2. Thời gian đã được hưởng phụ cấp thâm niên trong các ngành nghề khác (nếu có).

   

            3. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

         

           Điều 3. Cách tính mức phụ cấp thâm niên

   

           1. Mức phụ cấp được tính như sau:           

  Các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này đủ điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian công tác trừ đi tổng các thời gian không tính hưởng  phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Cụ thể:

   

   a) Nhà giáo có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy liên tục ở cơ sở giáo dục công lập, mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy trừ thời gian tập sự, thử việc hay hợp đồng làm việc lần đầu (sau đây gọi chung là thời gian tập sự). 

  Ví dụ 1: Nhà giáo A là giáo viên của trường THPT công lập, sau khi trừ thời gian tập sự có 11 năm trực tiếp tham gia giảng dạy. Mức phụ cấp thâm niên của nhà giáo A được tính hưởng là 11%.

   

             b) Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập sau đó được điều động làm công tác khác và  thời gian này không được tính hưởng phụ cấp thâm niên thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy trừ thời gian tập sự. 

   

  Ví dụ 2: Nhà giáo B là giáo viên trường THPT công lập, khi hết thời gian tập sự đã trực tiếp giảng dạy được 4 năm, sau đó được điều động làm chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, thời gian sau lại được điều động về giảng dạy ở trường THPT công lập 3 năm. Như vậy, mức phụ cấp thâm niên của nhà giáo B được tính hưởng là 7%.

   

  Ví dụ 3. Nhà giáo C là giáo viên trường THPT công lập, khi hết thời gian tập sự đã trực tiếp giảng dạy được 4 năm được điều động làm thanh tra viên sở giáo dục và đào tạo 4 năm, sau đó lại được điều động về giảng dạy ở trường THPT công lập 3 năm. Vì 4 năm là thanh tra viên của nhà giáo C chưa đủ thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên của ngành thanh tra nên mức phụ cấp thâm niên của nhà giáo M chỉ được tính trong thời gian giảng dạy là 7%.

   

            c) Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập mà trước đó đã được hưởng phụ cấp thâm niên ngành nghề khác thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng phụ cấp thâm niên đã hưởng của ngành nghề khác cộng với phụ cấp thâm niên của nhà giáo trong thời gian giảng dạy.

   

   Ví dụ 4: Nhà giáo D là giảng viên trường đại học công lập, trước đó được hưởng phụ cấp thâm niên ngành kiểm toán viên là 7% và nhà giáo D có phụ cấp thâm niên của nhà giáo là 8%. Như vậy, mức phụ cấp thâm niên của nhà giáo D được tính hưởng là 15%.    

   

  d) Nhà giáo có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập, có thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử thì mức phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy trừ thời gian tập sự và các thời gian trên (nếu có).

            

  Ví dụ 5. Nhà giáo H, là giáo viên trường tiểu học công lập, sau khi trừ thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy. Trong 8 năm đó, nghỉ ốm 3 tháng do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (thời gian này không bị trừ) và có 2 tháng nghỉ thai sản quá quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (thời gian này bị trừ). Như vậy, nhà giáo H có thời gian trực tiếp giảng dạy là 7 năm 10 tháng. Mức phụ cấp thâm niên của nhà giáo H được tính hưởng là 7%.

   

  2.     Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

   

                            Hệ số lương theo ngạch,                  Mức lương               

      Mức tiền        bậc hiện hưởng cộng hệ số              tối thiểu chung          Mức %

      phụ cấp   =    phụ cấp chức vụ lãnh đạo,       x       do Nhà nước        x    phụ cấp

      thâm niên      phụ cấp thâm niên                            quy định theo             thâm niên

                            vượt khung (nếu có)                         từng thời kỳ

   

            Điều 4. Nguồn kinh phí

   

             Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục.

            Riêng năm 2011, các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung.

   

           Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

   

           1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2011.

   

           2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

   

           3.  Đối với cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, người đứng đầu cơ sở giáo dục căn cứ vào thời gian làm việc của nhà giáo và Thông tư liên tịch này quyết định mức % phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý và thực hiên chi trả.

   

           4.  Đối với cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và        cơ sở giáo dục công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, người đứng đầu cơ sở giáo dục căn cứ vào thời gian làm việc của nhà giáo và Thông tư liên tịch này xác định mức % phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý, thực hiện chi trả và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

   

            5.  Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này, nhà giáo được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trong danh sách trả lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

   

           6. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo quy định tại Thông tư liên tịch này từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

   

            7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trach nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

   

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

   

   

                       BỘ TRƯỞNG                                                       BỘ TRƯỞNG

                        BỘ NỘI VỤ                                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

   

   

                       BỘ TRƯỞNG                                      BỘ TRƯỞNG

                     BỘ TÀI CHÍNH         BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

   

   

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng Trung ương;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Đảng và các Đoàn thể;

  - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

  - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Trang thông tin điện tử của: Bộ Giáo dục và Đào tạo,

  Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

  - Lưu: VT, Vụ TCCB (BGDĐT), VT (BNV), VT (BTC), VT (BLĐTBXH).


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Quang Dương @ 20:15 31/08/2011
  Số lượt xem: 533
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Cô giáo miền quê

  Kết quả thi HSG tỉnh TT Huế NH 2012-2013

  Kết quả thi HSG tỉnh TT Huế NH 2012-2013 .

  Kết quả thi HSG Toán và Tiếng Việt cấp Thị Xã NH 2012-2013

  Kết quả thi HSG TX NH 2012-2013 .