XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Hôm nay là:

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Khách đến thăm nhà

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chúc quý khách

  LỜI CHÚC CỦA TÔI !

  Quê hương Việt Nam

  Liên kết Web

  Tài nguyên dạy học

  TQ hè 2007


  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê QuangDương)

  Ảnh ngẫu nhiên

  20170326_111516.jpg 20160626_084509.jpg 20160424_095400.jpg Chung_nhan_cua_Tam.jpg Happy_new_year.swf Hien_mau_nhan_dao.jpg Lop_42_nhan_chuyen_hieun.jpg 11224714_366166156919386_7022964446777882971_n.jpg Lop_421.jpg Lop_42.jpg Phatthuongcactrochoinho.jpg Cuuhsvathayhieutruong.jpg 10628280_352053958330606_8011680219087205233_n.jpg Hinh_anh0508.jpg Hinh_anh0510.jpg Hinh_anh0507.jpg WP_20150213_002.jpg WP_20150213_004.jpg Anh_tap_the_GV.jpg Lien_hoan_chia_tay_51.flv

  Lịch âm dương

  Hương sắc cuộc sống

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Chữ Thư pháp

  CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT ĐỘI


  Chủ điểm tháng 9: “Giúp bạn đến trường”

  Chủ điểm tháng 10: “Hướng về nguồn cội”

  Chủ điềm tháng 11: “Tôn sư trọng đạo – Ngàn hoa điểm 10”

  Chủ điểm tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn”

  Chủ điểm tháng 1: “Ngàn hoa việc tốt”

  Chủ điểm tháng 2: “Mừng Đảng quang vinh”

  Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”


  Chủ điểm tháng 4: “Tiếp bước cha anh”


  Chủ điểm tháng 5: “Mừng sinh nhật Đội”


  Chủ điểm tháng 6, 7, 8: “Hè vui, khỏe, bổ ích và an toàn”

  HOA HỒNG VÀ TÌNH YÊU

  Phương châm:

  Hoc, hoc nua, hoc mai

  Truyện cười

  Danh ngôn Anh-Việt

  Logo liên kết thành viên

  Thành viên Violet

  BÁO MỚI

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-Cp về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số54/2011/NĐ-CP 1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm...

  Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

  6671447 (GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhằm hạn chế tối đa những biểu hiện thu chi không đúng quy định đối với người học. Với Điều lệ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hi vọng sẽ từng bước chấn chỉnh hoạt động của tổ chức này. Họp phụ huynh (Ảnh MH) Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học...

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung, chương trình cấp Tiểu học

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1430/SGDĐT-GDTH V/v Triển khai “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học” Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Thị xã, Thành phố Huế. Thực hiện công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông,...

  Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011 về Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI...

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5358/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Chỉ thị số...

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 244/2005/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ PCƯĐ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 244/2005/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền...

  Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (có hiệu lực 1/9/2011)

  CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 54/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày...

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học...

  Thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính (mới)

  BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số...

  Điều lệ Trường Tiểu học mới (30/12/2010)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Ch­ương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và...

  Thông tư 41 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học (30/12/2010)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 41/2010/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯBan hành Điều lệ Trường Tiểu học ...

  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THUỶ TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung ...

  CHÍNH PHỦ ______ Số: 42/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26...

  Hướng dẫn về đánh giá công chức (trích)

  HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC (Trích) Điều 6. 1. Việc đánh giá công chức sau một năm công tác phải căn cứ vào quy định tại Điều 2 của Quy chế này để đánh giá về kết quả công tác trong năm về các mặt: a. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; b. Kết quả công tác (số lượng công việc hoàn thành trong năm); c. Tinh thần kỷ luật (ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, việc thực hiện nội quy cơ...

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14 /2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học BỘ TR­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

  Thành tích đơn vị

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Thủy, ngày 15 tháng 05 năm 2010 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng: Tập thể lao động xuất sắc I/ Sơ...

  Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thủy Phù, ngày …… tháng …… năm 2010 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở I-...

  KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY PHÙ Số: 01 /KH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thủy Phù, ngày 26 tháng 01 năm 2010 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY PHÙ 1. Mục đích và phạm vi tự...

  Cô giáo miền quê

  Kết quả thi HSG tỉnh TT Huế NH 2012-2013

  Kết quả thi HSG tỉnh TT Huế NH 2012-2013 .

  Kết quả thi HSG Toán và Tiếng Việt cấp Thị Xã NH 2012-2013

  Kết quả thi HSG TX NH 2012-2013 .