Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: LV
Người gửi: Lê Quang Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:45' 24-01-2013
Dung lượng: 295.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHÚ BÀI
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 5
HƯƠNG THỦY – THÁNG 01/2012
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
http://vypb2.violet.vn
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Diện tích xung quanh
Hãy tính diện tích xung quanh của hình chữ nhật có: chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.
Diện tích xung quanh
Các mặt xung quanh
Diện tích xung quanh


Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật có:
Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm)
Chiều rộng là: 4cm
Do đó diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
26 x 4 = 104 (cm2)
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo)
So sánh chiều dài của hình chữ nhật này với chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật?
Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật và bằng 26 cm
So sánh chiều rộng của hình chữ nhật này với chiều cao của hình hộp chữ nhật.
Chiều rộng của hình chữ nhật bằng chiều cao của hình hộp chữ nhật và bằng 4 cm
Diện tích xung quanh
Cho hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4 cm.
Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy
Diện tích toàn phần
Hình hộp chữ nhật có diện tích một mặt đáy là:
8 x 5 = 40 ( cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
104 + 40 x 2 = 184 (cm2)
Diện tích toàn phần
Bài tập 1
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật cí chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.
Luyện tập
Diện tích xung quanh bằng:
Diện tích toàn phần bằng:
Bài tập 1
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(5 + 4) x 2 x 3 = 54 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
(5 x 4) x 2 + 54 = 94 (cm2)
Đáp số: 54cm2, 94cm2
Luyện tập
Bài giải:
Mét ng­êi thî gß mét c¸i thïng t«n kh«ng n¾p d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6dm, chiÒu réng 4dm vµ chiÒu cao 9dm. TÝnh diÖn tÝch t«n dïng ®Ó lµm thïng (kh«ng tÝnh mÐp hµn)
Luyện tập
Diện tích tôn dùng để làm thùng là:
Bài 2
Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
( 6 + 4 ) x 2 x 3 = 60 (cm2 )
Diện tích toàn phần của thùng tôn là :
(6 x 4) + 60 = 84 ( cm2 )
Đáp số: 84 cm2
Bài 2
Luyện tập
Bài giải:
Kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ!
Chúc các em học giỏi!